Contrastive Attention Mechanism for Abstractive Sentence Summarization

Xiangyu Duan | Hongfei Yu | Mingming Yin | Min Zhang | Weihua Luo | Yue Zhang |

Paper Details:

Month: November
Year: 2019
Location: Hong Kong, China
Venue: EMNLP |
SIG: SIGDAT

Citations

URL