Adversarial Domain Adaptation for Machine Reading Comprehension

Huazheng Wang | Zhe Gan | Xiaodong Liu | Jingjing Liu | Jianfeng Gao | Hongning Wang |

Paper Details:

Month: November
Year: 2019
Location: Hong Kong, China
Venue: EMNLP |
SIG: SIGDAT