CoSQL: A Conversational Text-to-SQL Challenge Towards Cross-Domain Natural Language Interfaces to Databases

Tao Yu | Rui Zhang | Heyang Er | Suyi Li | Eric Xue | Bo Pang | Xi Victoria Lin | Yi Chern Tan | Tianze Shi | Zihan Li | Youxuan Jiang | Michihiro Yasunaga | Sungrok Shim | Tao Chen | Alexander Fabbri | Zifan Li | Luyao Chen | Yuwen Zhang | Shreya Dixit | Vincent Zhang | Caiming Xiong | Richard Socher | Walter Lasecki | Dragomir Radev |

Paper Details:

Month: November
Year: 2019
Location: Hong Kong, China
Venue: EMNLP |
SIG: SIGDAT

Citations

URL