A Lexicon-Based Graph Neural Network for Chinese NER

Tao Gui | Yicheng Zou | Qi Zhang | Minlong Peng | Jinlan Fu | Zhongyu Wei | Xuanjing Huang |

Paper Details:

Month: November
Year: 2019
Location: Hong Kong, China
Venue: EMNLP |
SIG: SIGDAT