Multilingual Neural Machine Translation with Language Clustering

Xu Tan | Jiale Chen | Di He | Yingce Xia | Tao QIN | Tie-Yan Liu |

Paper Details:

Month: November
Year: 2019
Location: Hong Kong, China
Venue: EMNLP |
SIG: SIGDAT