Enhancing Local Feature Extraction with Global Representation for Neural Text Classification

Guocheng Niu | Hengru Xu | Bolei He | Xinyan Xiao | Hua Wu | Sheng GAO |

Paper Details:

Month: November
Year: 2019
Location: Hong Kong, China
Venue: EMNLP |
SIG: SIGDAT