Learning the Extraction Order of Multiple Relational Facts in a Sentence with Reinforcement Learning

Xiangrong Zeng | Shizhu He | Daojian Zeng | Kang Liu | Shengping Liu | Jun Zhao |

Paper Details:

Month: November
Year: 2019
Location: Hong Kong, China
Venue: EMNLP |
SIG: SIGDAT

Citations

URL