Learning Dynamic Context Augmentation for Global Entity Linking

Xiyuan Yang | Xiaotao Gu | Sheng Lin | Siliang Tang | Yueting Zhuang | Fei Wu | Zhigang Chen | Guoping Hu | Xiang Ren |

Paper Details:

Month: November
Year: 2019
Location: Hong Kong, China
Venue: EMNLP |
SIG: SIGDAT

Citations

URL