A Skeleton-Based Model for Promoting Coherence Among Sentences in Narrative Story Generation

Jingjing Xu | Xuancheng Ren | Yi Zhang | Qi Zeng | Xiaoyan Cai | Xu Sun |

Paper Details:

Month: October-November
Year: 2018
Location: Brussels, Belgium
Venue: EMNLP |