Exploiting Deep Representations for Neural Machine Translation

Zi-Yi Dou | Zhaopeng Tu | Xing Wang | Shuming Shi | Tong Zhang |

Paper Details:

Month: October-November
Year: 2018
Location: Brussels, Belgium
Venue: EMNLP |