Legal Judgment Prediction via Topological Learning

Haoxi Zhong | Zhipeng Guo | Cunchao Tu | Chaojun Xiao | Zhiyuan Liu | Maosong Sun |

Paper Details:

Month: October-November
Year: 2018
Location: Brussels, Belgium
Venue: EMNLP |