Towards Less Generic Responses in Neural Conversation Models: A Statistical Re-weighting Method

Yahui Liu | Wei Bi | Jun Gao | Xiaojiang Liu | Jian Yao | Shuming Shi |

Paper Details:

Month: October-November
Year: 2018
Location: Brussels, Belgium
Venue: EMNLP |