WECA: A WordNet-Encoded Collocation-Attention Network for Homographic Pun Recognition

Yufeng Diao | Hongfei Lin | Di Wu | Liang Yang | Kan Xu | Zhihao Yang | Jian Wang | Shaowu Zhang | Bo Xu | Dongyu Zhang |

Paper Details:

Month: October-November
Year: 2018
Location: Brussels, Belgium
Venue: EMNLP |