Multi-Domain Neural Machine Translation with Word-Level Domain Context Discrimination

Jiali Zeng | Jinsong Su | Huating Wen | Yang Liu | Jun Xie | Yongjing Yin | Jianqiang Zhao |

Paper Details:

Month: October-November
Year: 2018
Location: Brussels, Belgium
Venue: EMNLP |