Towards Compact and Fast Neural Machine Translation Using a Combined Method

Xiaowei Zhang | Wei Chen | Feng Wang | Shuang Xu | Bo Xu |

Paper Details:

Month: September
Year: 2017
Location: Copenhagen, Denmark
Venue: EMNLP |