Word-Context Character Embeddings for Chinese Word Segmentation

Hao Zhou | Zhenting Yu | Yue Zhang | Shujian Huang | Xinyu Dai | Jiajun Chen |

Paper Details:

Month: September
Year: 2017
Location: Copenhagen, Denmark
Venue: EMNLP |