Heterogeneous Supervision for Relation Extraction: A Representation Learning Approach

Liyuan Liu | Xiang Ren | Qi Zhu | Shi Zhi | Huan Gui | Heng Ji | Jiawei Han |

Paper Details:

Month: September
Year: 2017
Location: Copenhagen, Denmark
Venue: EMNLP |