Syntactic Parsing of Web Queries

Xiangyan Sun | Haixun Wang | Yanghua Xiao | Zhongyuan Wang |

Paper Details:

Month: November
Year: 2016
Location: Austin, Texas
Venue: EMNLP |
SIG: SIGDAT