Solving Verbal Questions in IQ Test by Knowledge-Powered Word Embedding

Huazheng Wang | Fei Tian | Bin Gao | Chengjieren Zhu | Jiang Bian | Tie-Yan Liu |

Paper Details:

Month: November
Year: 2016
Location: Austin, Texas
Venue: EMNLP |
SIG: SIGDAT