Variational Neural Discourse Relation Recognizer

Biao Zhang | Deyi Xiong | Jinsong Su | Qun Liu | Rongrong Ji | Hong Duan | Min Zhang |

Paper Details:

Month: November
Year: 2016
Location: Austin, Texas
Venue: EMNLP |
SIG: SIGDAT