Improving Pivot-Based Statistical Machine Translation Using Random Walk

Xiaoning Zhu | Zhongjun He | Hua Wu | Haifeng Wang | Conghui Zhu | Tiejun Zhao |

Paper Details:

Month: October
Year: 2013
Location: Seattle, Washington, USA
Venue: EMNLP |
SIG: SIGDAT