Part-of-Speech Tagging for Chinese-English Mixed Texts with Dynamic Features

Jiayi Zhao | Xipeng Qiu | Shu Zhang | Feng Ji | Xuanjing Huang |

Paper Details:

Month: July
Year: 2012
Location: Jeju Island, Korea
Venue: CoNLL | EMNLP |