Domain Adaptation for Coreference Resolution: An Adaptive Ensemble Approach

Jian Bo Yang | Qi Mao | Qiao Liang Xiang | Ivor Wai-Hung Tsang | Kian Ming Adam Chai | Hai Leong Chieu |

Paper Details:

Month: July
Year: 2012
Location: Jeju Island, Korea
Venue: CoNLL | EMNLP |