Empirical Exploitation of Click Data for Task Specific Ranking

Anlei Dong | Yi Chang | Shihao Ji | Ciya Liao | Xin Li | Zhaohui Zheng |

Paper Details:

Month: August
Year: 2009
Location: Singapore
Venue: EMNLP |
SIG: SIGDAT