Low-Quality Product Review Detection in Opinion Summarization

Jingjing Liu | Yunbo Cao | Chin-Yew Lin | Yalou Huang | Ming Zhou |

Paper Details:

Month: June
Year: 2007
Location: Prague, Czech Republic
Venue: CoNLL | EMNLP |