A Prospective-Performance Network to Alleviate Myopia in Beam Search for Response Generation

Zongsheng Wang | Yunzhi Bai | Bowen Wu | Zhen Xu | Zhuoran Wang | Baoxun Wang |

Paper Details:

Month: August
Year: 2018
Location: Santa Fe, New Mexico, USA
Venue: COLING |