Semi-Supervised Disfluency Detection

Feng Wang | Wei Chen | Zhen Yang | Qianqian Dong | Shuang Xu | Bo Xu |

Paper Details:

Month: August
Year: 2018
Location: Santa Fe, New Mexico, USA
Venue: COLING |