Multi-layer Representation Fusion for Neural Machine Translation

Qiang Wang | Fuxue Li | Tong Xiao | Yanyang Li | Yinqiao Li | Jingbo Zhu |

Paper Details:

Month: August
Year: 2018
Location: Santa Fe, New Mexico, USA
Venue: COLING |