Context-Sensitive Generation of Open-Domain Conversational Responses

Weinan Zhang | Yiming Cui | Yifa Wang | Qingfu Zhu | Lingzhi Li | Lianqiang Zhou | Ting Liu |

Paper Details:

Month: August
Year: 2018
Location: Santa Fe, New Mexico, USA
Venue: COLING |