Adaptive Learning of Local Semantic and Global Structure Representations for Text Classification

Jianyu Zhao | Zhiqiang Zhan | Qichuan Yang | Yang Zhang | Changjian Hu | Zhensheng Li | Liuxin Zhang | Zhiqiang He |

Paper Details:

Month: August
Year: 2018
Location: Santa Fe, New Mexico, USA
Venue: COLING |