Task-oriented Word Embedding for Text Classification

Qian Liu | Heyan Huang | Yang Gao | Xiaochi Wei | Yuxin Tian | Luyang Liu |

Paper Details:

Month: August
Year: 2018
Location: Santa Fe, New Mexico, USA
Venue: COLING |