LCQMC:A Large-scale Chinese Question Matching Corpus

Xin Liu | Qingcai Chen | Chong Deng | Huajun Zeng | Jing Chen | Dongfang Li | Buzhou Tang |

Paper Details:

Month: August
Year: 2018
Location: Santa Fe, New Mexico, USA
Venue: COLING |