A Reinforcement Learning Framework for Natural Question Generation using Bi-discriminators

Zhihao Fan | Zhongyu Wei | Siyuan Wang | Yang Liu | Xuanjing Huang |

Paper Details:

Month: August
Year: 2018
Location: Santa Fe, New Mexico, USA
Venue: COLING |