Cross-media User Profiling with Joint Textual and Social User Embedding

Jingjing Wang | Shoushan Li | Mingqi Jiang | Hanqian Wu | Guodong Zhou |

Paper Details:

Month: August
Year: 2018
Location: Santa Fe, New Mexico, USA
Venue: COLING |