Neural Relation Classification with Text Descriptions

Feiliang Ren | Di Zhou | Zhihui Liu | Yongcheng Li | Rongsheng Zhao | Yongkang Liu | Xiaobo Liang |

Paper Details:

Month: August
Year: 2018
Location: Santa Fe, New Mexico, USA
Venue: COLING |