Adversarial Multi-lingual Neural Relation Extraction

Xiaozhi Wang | Xu Han | Yankai Lin | Zhiyuan Liu | Maosong Sun |

Paper Details:

Month: August
Year: 2018
Location: Santa Fe, New Mexico, USA
Venue: COLING |