Measuring the Information Content of Financial News

Ching-Yun Chang | Yue Zhang | Zhiyang Teng | Zahn Bozanic | Bin Ke |

Paper Details:

Month: December
Year: 2016
Location: Osaka, Japan
Venue: COLING |