Towards Time-Aware Knowledge Graph Completion

Tingsong Jiang | Tianyu Liu | Tao Ge | Lei Sha | Baobao Chang | Sujian Li | Zhifang Sui |

Paper Details:

Month: December
Year: 2016
Location: Osaka, Japan
Venue: COLING |