Classifier-Based Tense Model for SMT

ZhengXian Gong | Min Zhang | ChewLim Tan | GuoDong Zhou |

Paper Details:

Month: December
Year: 2012
Location: Mumbai, India
Venue: COLING |