Context-Enhanced Personalized Social Summarization

Po Hu | Donghong Ji | Chong Teng | Yujing Guo |

Paper Details:

Month: December
Year: 2012
Location: Mumbai, India
Venue: COLING |