Predicting Discourse Connectives for Implicit Discourse Relation Recognition

Zhi-Min Zhou | Yu Xu | Zheng-Yu Niu | Man Lan | Jian Su | Chew Lim Tan |

Paper Details:

Month: August
Year: 2010
Location: Beijing, China
Venue: COLING |

Citations

URL