Collective Semantic Role Labeling on Open News Corpus by Leveraging Redundancy

Xiaohua Liu | Kuan Li | Bo Han | Ming Zhou | Long Jiang | Daniel Tse | Zhongyang Xiong |

Paper Details:

Month: August
Year: 2010
Location: Beijing, China
Venue: COLING |