Reexamination on Potential for Personalization in Web Search

Daren Li | Muyun Yang | HaoLiang Qi | Sheng Li | Tiejun Zhao |

Paper Details:

Month: August
Year: 2010
Location: Beijing, China
Venue: COLING |