A Novel Method for Bilingual Web Page Acquisition from Search Engine Web Records

Yanhui Feng | Yu Hong | Zhenxiang Yan | Jianmin Yao | Qiaoming Zhu |

Paper Details:

Month: August
Year: 2010
Location: Beijing, China
Venue: COLING |