Heterogeneous Parsing via Collaborative Decoding

Muhua Zhu | Jingbo Zhu | Tong Xiao |

Paper Details:

Month: August
Year: 2010
Location: Beijing, China
Venue: COLING |