Corpus-based Semantic Class Mining: Distributional vs. Pattern-Based Approaches

Shuming Shi | Huibin Zhang | Xiaojie Yuan | Ji-Rong Wen |

Paper Details:

Month: August
Year: 2010
Location: Beijing, China
Venue: COLING |