2D Trie for Fast Parsing

Xian Qian | Qi Zhang | Xuanjing Huang | Lide Wu |

Paper Details:

Month: August
Year: 2010
Location: Beijing, China
Venue: COLING |