Structure-Aware Review Mining and Summarization

Fangtao Li | Chao Han | Minlie Huang | Xiaoyan Zhu | Ying-Ju Xia | Shu Zhang | Hao Yu |

Paper Details:

Month: August
Year: 2010
Location: Beijing, China
Venue: COLING |

Citations

URL