Building a Bilingual WordNet-Like Lexicon: The New Approach and Algorithms

Yang Liu | Shiwen Yu | Jiangsheng Yu |

Paper Details:


Year: 2002

Venue: COLING |