A DAML+OIL-Compliant Chinese Lexical Ontology

Yu-Sheng Lai | Ren-Jr Wang | Wei-Tek Hsu |

Paper Details:


Year: 2002

Venue: COLING |